Сцена

формат

печатење во сите димензии

материјал

фронтлит ПВЦ платно, меш ПВЦ платно

печатење

дигитално

завршна обработка

сечење, порабување, изработување на алки за закачување, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки