Фасадни позиции

формат

печатење во сите стандардни и нестандардни димензии и формати

материјал

фронтлит ПВЦ платно, меш ПВЦ платно, градежна мрежа, блубек хартија, постер хартија

печатење

дигитално

завршна обработка

сечење, порабување, изработување на алки за закачување, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки