Самолеплива ПВЦ фолија

формат

печатење во сите формати

материјал

самолеплива ПВЦ фолија

печатење

дигитално

завршна обработка

сечење, ламинација, апликација