Front-lit PVC vinyl

формат

печатење во сите формати

материјал

фронтлит ПВЦ платно

печатење

дигитално

завршна обработка

сечење, инсталација со Кристал систем за затегнување