Банери

формат

печатење во сите димензии

материјал

фронтлит ПВЦ платно, меш ПВЦ платно, беклит ПВЦ платно, беклит ПВЦ хартија, беклит ПВЦ филм, постер хартија, блубек хартија

печатење

дигитално, со можност за директен печат со УВ технологија

завршна обработка

сечење, порабување, изработување на алки за закачување, ламинирање, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки