Билборд

формат

печатење во сите стандардни и нестандардни димензии и формати

материјал

фронтлит ПВЦ платно, блубек хартија

печатење

дигитално

завршна обработка

сечење, порабување, изработување на алки за закачување, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки