Двостран печат

формат

печатење во сите димензии

материјал

фронтлит ПВЦ платно, меш ПВЦ платно, градежна мрежа, блок-аут ПВЦ платно*

печатење

дигитално, со можност за директен печат со УВ технологија

завршна обработка

сечење, порабување, изработување на алки за закачување, монтирање