Ситилајт

формат

печатење во сите стандардни и нестандардни димензии и формати

материјал

беклит ПВЦ хартија

печатење

дигитално

завршна обработка

сечење, монтирање