Табли

формат

изработка во сите димензии

материјал

форекс (3мм,5мм,8мм,10мм), пенокартон (5мм,8мм,10мм), светлечки кутии, самолеплива ПВЦ фолија, катирана ПВЦ фолија , фронтлит ПВЦ платно, беклит ПВЦ платно, беклит ПВЦ хартија, беклит ПВЦ

печатење

дигитално, со можност за директен печат со УВ технологија

завршна обработка

сечење, порабување, ламинирање, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки