Мегалајти и ситилајти

формат печатење во сите стандардни и нестандардни димензии и формати
материјал беклит пвц платно (мегалајт); беклит пвц платно, беклит хартија (ситилајт)
печатење дигитално
завршна обработка сечење, порабување, монтирање