Мегаборди и билборди

Карактеристики
формат печатење во сите стандардни и нестандардни димензии и формати
материјал фронтлит ПВЦ платно, меш ПВЦ платно, блок-аут пвц платно*, блубек хартија
печатење дигитално
завршна обработка сечење, порабување, изработување на алки за закачување, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки