Настани и сценографија

формат

4х2.5м, 5х3м,6х3м,4х2м и други димензии со претходна нарачка

материјал

метални рамки за прицврстување на банери

печатење

дигитално печатење на фронтлит ПВЦ платно, беклит ПВЦ платно, меш ПВЦ платно

завршна обработка

монтажа