Светлечки објекти

Карактеристики
формат изработка и печатење во сите стандардни и нестандардни димензии и формати
материјал беклит ПВЦ хартија, беклит ПВЦ платно, беклит ПВЦ филм катирана ПВЦ фолија, самолеплива ПВЦ фолија, постер хартија
печатење дигитално, со можност за директен печат со УВ технологија
завршна обработка сечење по контура, порабување, ламинирање, монтирање со можност за затегнување со Кристал рамки