Crystal system – систем за затегнување на платна

Што е Crystal?

Crystal е патентиран систем за затегнување на платна. Со помош на пластични стеги платното

се прицврствува за алуминиумски профил.

Зошто Crystal?

Ефикасност

-нема ограниченост во големината на платното кое се затегнува

-затегнува платна со тежина до 600г/м2

-висока отпорност на извлекување на затегнатото платно до 1360кг/мл

Едноставност

-лесна и брза инсталација

Естетика

-се добива извонредно затегнато платно со рамка

-можност за добивање на најразлични кружни и аголни форми

Примена на Crystal?

Crystal профилите се наоѓаат широка примена:

-банери (мали и големи формати)

-светлечки знаци (реклами, тотеми)

-архитектура и градежништво

-саеми и изложби

-брендирање на возила со рамни површини

-спортски настани

-сценографија

Карактеристики

-иновативен и докажан широконаменски производ

-лесна и брза инсталација и манипулација

-можност за виткање на профилите

-можност за двојно затегнување

-константно затегнување за извонредна долготрајност

-лесен производ

-висока отпорност на извлекување на затегнатото платно

-затегнување без набори

-нема ограниченост во големината на платното кое се затегнува

-специјални профили за светлечки знаци